چشم انداز ما

هدف ما وصل کردن کارآفرینان تازه کار با کارآفرینان منتورهاییه که بارها شکست و موفقیت رو تجربه کردن و دوست دارن به استارتاپ ها کمک کنن

چالش

دسترسی به افراد کاربلد که تجربه عملی داشته باشند کار دشوار و پرهزینه ایه چرا که این افراد خیلی درگیرن و سرشون شلوغه

مساله

راه اندازی کسب و کار سخته! ماها گاهی فقط دلمون می خواد با کسی که این مسیر رو رفته صحبت کنیم و نظرات و همفکری هاشون رو بشنویم

اگر به دنبال یک مشاور و منتور عالی کسب و کار و استارتاپ می گردید خوشفکری به شما کمک می کند از بین بهترین منتورهای فعال در فضای کارآفرینی و نوآوری ایران بهترین ها را شناسایی کنید و با آنان در ارتباط باشید.

:: مشاهده مشاوران برتر

 

چرا با یک منتور صحبت کنم؟

چون که به عدم تصمیم گیری و سردرگمی در مسائل مهم پایان می دهد و مسیر حرکت شما را روشن می کند

شما تصمیمات مهم را با حدس و گمان گرفته اید و می خواهید بدانید چه تصمیمی بهتر است

درباره چگونگی ساخت یک استراتژی جامع کسب و کار برای استارتاپ خود نیاز به همفکری دارید

احساس فشار و نگرانی می کنید و می خواهید خود را با کسی که شما را درک می کند درد دل کنید

 استارتاپ شما به بازار مناسبی دست یافته است، اما بدتان نمی آید در مورد روند رشدتان دیدگاه های جدیدی بدست آورید