منتورها و مربیان اکوسیتم استارتاپی ایران

منتشر شده
اوبالیت به بو
حوزه های تخصصی: مدیریت محصول, مدیریت کسب و کار, تجارت الکترونیک, فناوری اطلاعات
شهر: تهران
منتشر شده
ملیحه آجورلو
حوزه های تخصصی: نوآوری اجتماعی, سلامتی و بهداشت, تولید محتوا, رسانه های اجتماعی, روانشناسی و امور اجتماعی
شهر: تهران
منتشر شده
hashem davoodi
حوزه های تخصصی: فناوری های آموزشی, نوآوری اجتماعی, سلامتی و بهداشت, رسانه های اجتماعی, روانشناسی و امور اجتماعی
شهر: اصفهان
منتشر شده
هومان قاسمی
حوزه های تخصصی: مدیریت کسب و کار, بازاریابی, تولید محتوا
شهر: تهران
منتشر شده
سیداحمدرضا حسینی
حوزه های تخصصی: فناوری های آموزشی, فناوری اطلاعات, رباتیک و هوش مصنوعی
شهر: تهران
منتشر شده
میثم سالکی
حوزه های تخصصی: کشف و اعتبارسنجی نیاز در بازار, محاسبه اندازه بازار, مدیریت محصول, جذب سرمایه و تامین مالی, مدیریت کسب و کار, فناوری های آموزشی, کشاورزی و منابع طبیعی, تجارت الکترونیک, نوآوری اجتماعی, بازاریابی, تولید محتوا, رسانه های اجتماعی
شهر: سنندج
منتشر شده
سید محمد فتحی لو
حوزه های تخصصی: کشف و اعتبارسنجی نیاز در بازار, مدیریت کسب و کار, فناوری های آموزشی, تجارت الکترونیک, فناوری اطلاعات, بازاریابی, تولید محتوا
شهر: تهران
منتشر شده
مهرداد محبی شاه پورآبادی
حوزه های تخصصی: کشف و اعتبارسنجی نیاز در بازار, مدیریت کسب و کار, کشاورزی و منابع طبیعی, تجارت الکترونیک, نوآوری اجتماعی, فناوری اطلاعات, بازاریابی, تولید محتوا
شهر: کردستان
منتشر شده
مهدی مختاری
حوزه های تخصصی: منابع انسانی, امور مالی، اداری و شرکتی, مدیریت کسب و کار
شهر: تهران
منتشر شده
محمدرضا محمدعلی
حوزه های تخصصی: کشف و اعتبارسنجی نیاز در بازار, منابع انسانی, مدیریت محصول, مدیریت کسب و کار, تجارت الکترونیک, بازاریابی, رسانه های اجتماعی
شهر: تهران
منتشر شده
محمد حیدری
حوزه های تخصصی: فناوری های آموزشی, فناوری اطلاعات, تولید محتوا, رسانه های اجتماعی, رایانش ابری و مه داده
شهر: تهران
منتشر شده
وحید فخر
حوزه های تخصصی: محاسبه اندازه بازار, جذب سرمایه و تامین مالی, فناوری های مالی (فینتک), فناوری اطلاعات
شهر: تهران
منتشر شده
ایمان خلخالی
حوزه های تخصصی: مدیریت محصول, مدیریت کسب و کار, فناوری اطلاعات, بازاریابی, تولید محتوا, رسانه های اجتماعی
شهر: ونکوور
منتشر شده
سهیل عباسی
حوزه های تخصصی: کشف و اعتبارسنجی نیاز در بازار, محاسبه اندازه بازار, مدیریت محصول, جذب سرمایه و تامین مالی, مدیریت کسب و کار, نوآوری اجتماعی, فناوری اطلاعات, بازاریابی, تولید محتوا, رایانش ابری و مه داده, صنایع دستی و میراث فرهنگی
شهر: تهران
منتشر شده
مهدی مقسومی
حوزه های تخصصی: امور مالی، اداری و شرکتی, مدیریت کسب و کار, تجارت الکترونیک
شهر: تهران
منتشر شده
رضا یاوری
حوزه های تخصصی: منابع انسانی, مدیریت محصول, مدیریت کسب و کار, سلامتی و بهداشت, بازاریابی, تولید محتوا, صنایع دستی و میراث فرهنگی
شهر: اصفهان