طراحی تبلیغات اثر گذار بر پایه علوم روانشناختی

تحقیقات نشان می دهند که تک تک ما روزانه در برابر بیش از ۳۰۰۰ تبلیغات قرار می گیریم. اما جالب اینجاست که از میان این همه تنها تعداد انگشت شماری توجه مان را جلب می کند و در نهایت یک یا دوتای آن ها ما را وادار به خریدن محصول می کند.

روش های نوینی بر اساس علوم روانشناسی ایجاد شده است که نقطه برتری و تمایز آن ها با روش های معمول، ایجاد همدلی و اعتماد در مشتریان و در نتیجه اثرگذاری قوی تر اما صرف هزینه کمتر است.

 کمک خوشفکری به کسب و کار شما در زمینه تبلیغات:

  • جلوگیری از اشتباه ها و خطاهای تبلیغات
  • تکنیک های رسانه داری شبکه های اجتماعی
  • طراحی شعارهای و پیام های تبلیغاتی بر اساس روانشناسی مخاطبان
  • تهیه و تدوین کمپین های ایمیلی
  • اجرای تکنیک های روانشناسی تبلیغات خلاق
  • طراحی و تدوین بازارسازی دهان به دهان Word of Mouth Marketing و بازاریابی ارجاعی Referral Marketing

خوشفکری در زمینه های دیگری  هم می تواند به کسب و کار شما کمک کند، اگر موارد نیاز شما در لیست بالا نیست، لیست دیگر خدمات ما را لطفا یک نگاهی بیاندازید.

 

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر و برآورد هزینه فرم زیر را تکمیل فرمایید:

[contact-form 2 “khoshfekri_ads_form”]