منتور گرامی، در دایرکتوری منتورها ثبت نام کنید

برای پذیرش در لیست شما باید:
  • حداقل ۵ سال تجربه داشته باشید
  • تجربه عملی و قابل اثبات از همکاری و مشاره به استارتاپ ها داشته باشید
  • علاقمند به اشتراک دانش خود با دیگران باشید
اطلاعات ثبت شده توسط شما پس از بررسی و تایید مطابقت با قوانین سایت منتشر خواهند شد.

ثبت اطلاعات به معنی موافقت شما با قوانین این سایت می باشد.