اثبات مفهوم


Proof of Concept – PoC
یک چرخه کامل است که اثبات می کند ایده شما را برای حداقل یک مشتری کار کند. استارتاپ ها اگر می بخواهند از شرکت های سرمایه گذار سرمایه جذب کنند باید اثبات مفهوم داشته باشند.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.