استارتاپ


Startup – کسب و کارنوآورانه نوپا – نوآفرین

استارتاپ یک تیم از افراد با اهداف و جشم انداز مشترک است که با هدف یافتن یک مدل کسب و کار تکرارپذیر و مقیاس پذیر بوجود آمده است.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.