تامین مالی جمعی


Crowdfunding

جمع کردن مقادیر اندک سرمایه از تعداد زیادی از افراد با هدف تأمین مالی یک پروژه یا کسب و کار.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.