تحول آفرین


Disruptive – بر هم زننده – تحول آفرین

به نوآوری یا فناوری گفته می شود که بازار موجود را با انجام کارهایی مانند: به چالش کشیدن قیمت ها، از رده خارج کردن یک فناوری قدیمی یا تغییر مخاطبان، مختل کند.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.