سرمایه بذری


Seed Investment

تأمین مالی اولیه برای استارتاپ ها را گویند. معمولاً اولین دور رسمی سرمایه گذاری یک استارتاپ است.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.