سرمایه گذار خطرپذیر


Venture Capital – VC – سرمایه گذار جسور

شرکت ها یا موسسات سرمایه گذاری هستند که سرمایه‌ نقدی را به همراه برخی کمک‌های مدیریتی، در اختیار استارتاپ هایی با سرعت رشد زیاد و دارای آتیه اقتصادی قرار می‌گیرد

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.