مدل کسب و کار


Business Model – الگوی کسب و کار

مدل کسب و کار، روش و الگویی است که از طریق آن یک کسب‌وکار، از عملکردش درآمد کسب می کند و سود می برد.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.