هکتان


هاکاتون – Hackathon

رویدادی که به طور معمول چندین روز به طول انجامد و در آن تعداد زیادی از افراد برای شرکت در یک مسابقه برنامه نویسی رایانه ای شرکت می کنند.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.