وام پل


Bridge Loan
ک وام کوتاه مدت است تا بتواند شکاف زمانی تا تأمین مالی اصلی را پر کند.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.