چرخش


Pivot پیوت

تغییر سریع مسیر یک استارتاپ از لحاظ استراتژی کسب و کاری اما بدون تغییر در اهداف اصلی.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.