?>
با ارزشترین شرکت های جهان در سال 2010

لیست 100 شرکت پر ازرش جهان به ترتیب قیمت و ارزش آن ها در سال 2010 که توسط موسسه اینتربرند InterBrand ارزیابی و برآورد شده اند.

۱۸ خرداد ۱۳۹۰

ویدیوهای برگزیده

هیچ مطلبی یافت نشد