دوره های آموزشی کاربردی خوشفکری برای کارآفرینی، استارتاپ ها و نوآوری

با شرکت در این دوره ها و دیدن فیلم های آموزشی آن، توانمندی ها و مهارت های شما در حوزه های نوآوری، کارآفرینی، مدیریت، و راه اندازی کسب و کارها بالا می رود و شما برای راه اندازی یک کسب و کار موفق، و یا ورود به بازار کار آماده می شوید. همینطور جایگاه فعلی شما از نظر فکری و درک اقتصادی و بیزینسی ارتقاء پیدا می کند.