گزارش برگزاری دومین استارتاپ ویکند سلیمانیه، رویدادی که کارآفرینان را از سراسر عراق در کردستان گردهم آورد.

۲۳ شهریور ۱۳۹۲  ·   زمان مطالعه 6 دقیقه


گزارش برگزاری دومین استارتاپ ویکند سلیمانیه، رویدادی که کارآفرینان را از سراسر عراق در کردستان گردهم آورد.

استارتاپ ویکند، یکی از رویدادهایی است که در حال حاضر به سرخط اخبار فعالیت ها و برنامه های کارآفرینی در جهان تبدیل شده است. همگام با برگزاری آن در ایران، در کشورهای همسایه نیز، تجارب مفیدی انجام شده است. در این مطلب، آقای ئامه‌د له‌تیف عومه‌ر، از تجاربش در برگزاری دومین استارتاپ ویکند سلیمانی (سلیمانیه) در اقلیم خودگردان کردستان، می گوید. تجربه و دیدگاه های ایشان می تواند برای همه ما مفید واقع شود. از نکات مورد توجه در برگزاری این رویداد در سلیمانی، فعالیت دولت محلی، دانشگاه ها، بخش خصوصی  و سازمان های بین المللی برای کمک به ایجاد  اکوسیستم کارآفرینی است. این رویداد که برای بار دوم در طول سال ۲۰۱۳ در آن شهر برگزار شد، در دانشگاه آمریکایی سلیمانیه (AUIS) به وقوع پیوست و توانست توجه زیادی از جوانان و کارآفرینان را از سراسر کشور عراق به خود جلب نماید. خانم ها حضور بیشتر و بهتری داشتند و شرکت ها و سازمان های محلی و بین المللی مانند مرسی کورپ، USAID، Qaiwangroup، Avagroup، کوکاکولا و … به حمایت از این رویداد پرداختند.
– سهیل عباسی، سردبیر خوشفکری

کوردستان به مهمان نوازی و بی آلایشی مردمانش، و به قله های بلندش شناخته شده است اما لازم است بگویم که به عنوان یک اقلیم با تجربه در کارآفرینی شناخته نشده است. بنابراین هنگامی که از من خواستند تا اولین استارتاپ ویکند سلیمانی را در ژانویه ۲۰۱۳ برگزار کنیم، می دانستم که این تجربه، اثر زیادی را بر جامعه ام خواهد گذاشت.

در ۲۸ آگوست ۲۰۱۳، در واپسین روزهای پیش از انتخابات در کوردستان، خودمان را برای ۳ روز، «حرف نزدن و تماما عمل کردن» آماده کردیم. از تجربه قبلی در ژانویه، می دانستیم که برگزاری آن نیاز به تلاش فراوانی خواهد داشت و باید تکه های پازل را کنار هم درست بچینیم. از ابتدای ماه ژوئن، تقریبا سه ماه زودتر تیم برگزاری را تشکیل دادیم و وظایف را میان هم تقسیم کردیم و مصمم بودیم که استارتاپ ویکند دوم را از تجربه اول، بهتر برگزار کنیم.

با نظراتی که از شرکت کنندگان نخستین استارتاپ ویکند سلیمانی گردآوری کرده بودم، به این نتیجه رسیدم که این بار لازم است تا به دو روش متفاوت، آن را اجرا کنیم. روش اول، در اولین برگزاری، تنها یک خانم به عنوان مربی حضور داشت. زنان، در اقلیم کردستان همانقدر می توانند کارآفرین باشند که مردان هستند. تصمیم گرفتیم در استارتاپ ویکند آگوست، تعداد بیشتری از خانم ها را به عنوان کارآفرینان موفق در استارتاپ ویکند سلیمانی مربیگری کنند. بنابراین بر آن شدیم تا یک خانم به عنوان مربی، یک خانم دیگر به عنوان داور و تنها سخنرانمان هم خانم باشد.

دوم، از همه حامیان برای هدایایی که در دوره قبل تقبل کردند سپاسگزاری می کنیم. با توجه به این امر، تلاش کردیم تا این بار، بسته های هدایای بهتری برای برندگان تدارک ببینیم. اگر چه در استارتاپ ویکند برد و باخت معنی ندارد و برنده کسی است که در آن شرکت و فعالیت می کند، اما طبیعت بشر اینگونه است که مشوق ها، انسان را به سختکوشی وادار می کنند. بنابراین، برای اینکه بتوانیم رویدادی موثرتر برگزار کنیم، و تیم ها تلاش بیشتری کنند تا محصولات بهتری بسازند، جوایز نفیسی در نظر گرفتیم.

استارتاپ ویکند سلیمانی، مانند هر پروژه ی دیگر، نیاز به بودجه داشت. جلب اسپانسرهای محلی برای حمایت، کار دشوار و زمانبری بود و خوشبختانه توانستیم حامیان خوبی جذب کنیم. افزون بر آن، ۳ هفته مانده به برگزاری، مساله طراحی و چاپ عناصر تبلیغاتی پیش آمد و بیش از ۸۰ ایمیل رد و بدل شد تا طرح، نهایی شد. همچنین، با توجه به مشغله کاری مربیان، داوران و سخنرانان، هماهنگی با آنان زمانبر بود.

یکی از مهمترین دستاوردهای استارتاپ ویکند سلیمانی، شرکت افراد از ۴ استان و بیش از ۵ گروه قومی از سراسر عراق در این رویداد بود. هیچ برنامه و رویداد دیگری وجود ندارد که این روحیه و شور و شوق را در خود داشته باشد. یکی دیگر از ویژگی های این رویداد، فراهم نمودن موقعیتی برای گردهم آمدن کارآفرینان، برای دیالوگ اجتماعی است. استارتاپ ویکند سلیمانی به جوانان از سراسر عراق این فرصت را داد که شانه به شانه هم، و در کنار هم، بر روی پروژه های خود کار کنند. تاثیر عملی دیگر این رویداد آن است که می تواند زندگی مردم را از طریق دستاوردهای شرکت های نوپا، بهبود ببخشد.

سلیمانی (سلیمانه) همواره به عنوان شهر روشنفکری، شناخته شده است اما من به عنوان یکی از برگزارکنندگان استارتاپ ویکند سلیمانی، می گویم، می توانیم به زودی این شهر را به عنوان شهر کارآفرین نامگذاری کنیم.

در ادامه منتخبی از عکس های برگزاری این رویداد را مشاهده می نمایید:

گزارش برگزاری دومین استارتاپ ویکند سلیمانیه، رویدادی که کارآفرینان را از سراسر عراق در کردستان گردهم آورد.

گزارش برگزاری دومین استارتاپ ویکند سلیمانیه، رویدادی که کارآفرینان را از سراسر عراق در کردستان گردهم آورد.

گزارش برگزاری دومین استارتاپ ویکند سلیمانیه، رویدادی که کارآفرینان را از سراسر عراق در کردستان گردهم آورد.

گزارش برگزاری دومین استارتاپ ویکند سلیمانیه، رویدادی که کارآفرینان را از سراسر عراق در کردستان گردهم آورد.

گزارش برگزاری دومین استارتاپ ویکند سلیمانیه، رویدادی که کارآفرینان را از سراسر عراق در کردستان گردهم آورد.

گزارش برگزاری دومین استارتاپ ویکند سلیمانیه، رویدادی که کارآفرینان را از سراسر عراق در کردستان گردهم آورد.

گزارش برگزاری دومین استارتاپ ویکند سلیمانیه، رویدادی که کارآفرینان را از سراسر عراق در کردستان گردهم آورد.

گزارش برگزاری دومین استارتاپ ویکند سلیمانیه، رویدادی که کارآفرینان را از سراسر عراق در کردستان گردهم آورد.

گزارش برگزاری دومین استارتاپ ویکند سلیمانیه، رویدادی که کارآفرینان را از سراسر عراق در کردستان گردهم آورد.

گزارش برگزاری دومین استارتاپ ویکند سلیمانیه، رویدادی که کارآفرینان را از سراسر عراق در کردستان گردهم آورد.

گزارش برگزاری دومین استارتاپ ویکند سلیمانیه، رویدادی که کارآفرینان را از سراسر عراق در کردستان گردهم آورد.

گزارش برگزاری دومین استارتاپ ویکند سلیمانیه، رویدادی که کارآفرینان را از سراسر عراق در کردستان گردهم آورد.

گزارش برگزاری دومین استارتاپ ویکند سلیمانیه، رویدادی که کارآفرینان را از سراسر عراق در کردستان گردهم آورد.

گزارش برگزاری دومین استارتاپ ویکند سلیمانیه، رویدادی که کارآفرینان را از سراسر عراق در کردستان گردهم آورد.

گزارش برگزاری دومین استارتاپ ویکند سلیمانیه، رویدادی که کارآفرینان را از سراسر عراق در کردستان گردهم آورد.

گزارش برگزاری دومین استارتاپ ویکند سلیمانیه، رویدادی که کارآفرینان را از سراسر عراق در کردستان گردهم آورد.

گزارش برگزاری دومین استارتاپ ویکند سلیمانیه، رویدادی که کارآفرینان را از سراسر عراق در کردستان گردهم آورد.

گزارش برگزاری دومین استارتاپ ویکند سلیمانیه، رویدادی که کارآفرینان را از سراسر عراق در کردستان گردهم آورد.

گزارش برگزاری دومین استارتاپ ویکند سلیمانیه، رویدادی که کارآفرینان را از سراسر عراق در کردستان گردهم آورد.

گزارش برگزاری دومین استارتاپ ویکند سلیمانیه، رویدادی که کارآفرینان را از سراسر عراق در کردستان گردهم آورد.

گزارش برگزاری دومین استارتاپ ویکند سلیمانیه، رویدادی که کارآفرینان را از سراسر عراق در کردستان گردهم آورد.

گزارش برگزاری دومین استارتاپ ویکند سلیمانیه، رویدادی که کارآفرینان را از سراسر عراق در کردستان گردهم آورد.

گزارش برگزاری دومین استارتاپ ویکند سلیمانیه، رویدادی که کارآفرینان را از سراسر عراق در کردستان گردهم آورد.

نوبت شماست:

دوستان، نظر شما درباره استارتاپ ویکند چیست؟ آیا این رویداد در شهرهای شما هم برگزار شده است؟ چه اندازه بر روی شرکت کنندگان و جامعه شما توانسته است تاثیر بگذارد؟

5 پاسخ به “گزارش برگزاری دومین استارتاپ ویکند سلیمانیه، رویدادی که کارآفرینان را از سراسر عراق در کردستان گردهم آورد.”

 1. jamile گفت:

  کاک آمید میشه از پروژه هاتو بیشتر توضیح بدین?

 2. zhyar گفت:

  زووور چاکه
  کاش یه اطلاع رسانی میشد که ما هم از ایران بتونیم شرکت داشته باشیم

 3. سهیل عباسی گفت:

  دوستان گرامی برای اینکه ئامه‌د از نظراتتان مطلع شود و به پرسشهایتان پاسخ دهد، لطفا به کوردی یا انگلیسی نظرات و سوالاتتان را بنویسید.

 4. Arvant گفت:

  بژی کوردستان
  آقا واقعاَ من احساس می کنم حد اقل برای استارت های نرم افزاری کردستان عراق بهترین مکان باشه :) فکر کنم از لحاظ تحریم هیچ مشکلی نداشته باشن.
  ما که از اینجا با سلیمانیه یه دو ساعتی فاصله داریم(سقز) بهتره بریم اونجا یه شرکت ثبت کنیم ها :)

 5. Amir گفت:

  با سلام
  اول ممنون از گزارش جالبتون. اگر امکانش باشه در مورد موارد و پروژه های مطرح شده در این استارتاپ هم بنویسید یا منبعی معرفی کنید فکر کنم برای خیلی ها قابل استفاده باشه.
  تشکر

شما هم نظرتان را بیان کنید:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. موارد الزامی با * نشانگذاری شده اند.

*

*