با ارزشترین شرکت های جهان در سال ۲۰۱۰

۱۸ خرداد ۱۳۹۰  ·   زمان مطالعه 10 دقیقه


لیست ۱۰۰ شرکت پر ازرش جهان به ترتیب قیمت و ارزش آن ها در سال ۲۰۱۰ که توسط موسسه اینتربرند InterBrand ارزیابی و برآورد شده اند.

همانطور که مشاهده می کنید دفتر اصلی تعداد زیادی از این شرکت های بین المللی در کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد.

در این لیست، شرکت های تولید کننده خوراکی ها و تکنولوژی های نوین، پیشرو هستند.

لیست ۱۰۰ شرکت پر ازرش جهان به ترتیب قیمت و ارزش آن ها در سال ۲۰۱۰ که توسط موسسه اینتربرند InterBrand ارزیابی و برآورد شده اند.
رتبهرتبه سال قبلبرند / شرکتکشور اصلیزمینه فعالیتارزش

(به میلیون دلار)

تغییر ارزش

نسبت به سال قبل

۱۱ایالات متحده آمریکانوشیدنی های غیر الکلی۷۰,۴۵۲۲%
۲۲ایالات متحده آمریکاخدمات کسب و کار۶۴,۷۲۷۷%
۳۳ایالات متحده آمریکانرم افزار کامپیوتر۶۰,۸۹۵۷%
۴۷ایالات متحده آمریکاخدمات اینترنتی۴۳,۵۵۷۳۶%
۵۴ایالات متحده آمریکامتنوع۴۲,۸۰۸-۱۰%
۶۶ایالات متحده آمریکارستوران۳۳,۵۷۸۴%
۷۹ایالات متحده آمریکاالکترونیک۳۲,۰۱۵۴%
۸۵فنلاندالکترونیک۲۹,۴۹۵-۱۵%
۹۱۰ایالات متحده آمریکارسانه۲۸,۷۳۱۱%
۱۰۱۱ایالات متحده آمریکاالکترونیک۲۶,۸۶۷۱۲%
۱۱۸ژاپنخودرو۲۶,۱۹۲-۱۶%
۱۲۱۲آلمانخودرو۲۵,۱۷۹۶%
۱۳۱۳ایالات متحده آمریکامحصولات مصرفی۲۳,۲۹۸۲%
۱۴۱۴ایالات متحده آمریکاخدمات کسب و کار۲۳,۲۱۹۵%
۱۵۱۵آلمانخودرو۲۲,۳۲۲۳%
۱۶۱۶فرانسهلوکس۲۱,۸۶۰۴%
۱۷۲۰ایالات متحده آمریکاالکترونیک۲۱,۱۴۳۳۷%
۱۸۱۷ایالات متحده آمریکاسیگار و تنباکو۱۹,۹۶۱۵%
۱۹۱۹کره جنوبیالکترونیک۱۹,۴۹۱۱۱%
۲۰۱۸ژاپنخودرو۱۸,۵۰۶۴%
۲۱۲۱سوئدپوشاک۱۶,۱۳۶۵%
۲۲۲۴ایالات متحده آمریکاخدمات کسب و کار۱۴,۸۸۱۹%
۲۳۲۳ایالات متحده آمریکانوشیدنی های غیر الکلی۱۴,۰۶۱۳%
۲۴۲۲ایالات متحده آمریکاخدمات مالی۱۳,۹۴۴-۷%
۲۵۲۶ایالات متحده آمریکاکالاهای ورزشی۱۳,۷۰۶۴%
۲۶۲۷آلمانخدمات کسب و کار۱۲,۷۵۶۵%
۲۷۲۵سوئیسنوشیدنی های غیر الکلی۱۲,۷۵۳-۴%
۲۸۲۸سوئدمبلمان و لوازم خانه۱۲,۴۸۷۴%
۲۹۳۷ایالات متحده آمریکاخدمات مالی۱۲,۳۱۴۲۹%
۳۰۳۰ایالات متحده آمریکانوشیدنی های الکلی۱۲,۲۵۲۴%
۳۱۳۱ایالات متحده آمریکاحمل و نقل۱۱,۸۲۶۲%
۳۲۳۲بریتانیاخدمات مالی۱۱,۵۶۱۱۰%
۳۳۳۳ژاپنالکترونیک۱۱,۴۸۵۱۰%
۳۴۲۹ژاپنالکترونیک۱۱,۳۵۶-۵%
۳۵۳۴ایالات متحده آمریکامحصولات مصرفی۱۱,۰۴۱۶%
۳۶۴۳ایالات متحده آمریکاخدمات اینترنتی۹,۶۶۵۲۳%
۳۷۳۸ایالات متحده آمریکاخدمات مالی۹,۳۷۲۱%
۳۸۳۹ژاپنالکترونیک۸,۹۹۰-۲%
۳۹۴۰کانادارسانه۸,۹۷۶۶%
۴۰۳۶ایالات متحده آمریکاخدمات مالی۸,۸۸۷-۱۳%
۴۱۳۵ایالات متحده آمریکاالکترونیک۸,۸۸۰-۱۴%
۴۲۴۲هلندالکترونیک۸,۶۹۶۷%
۴۳۴۶ایالات متحده آمریکاخدمات اینترنتی۸,۴۵۳۱۵%
۴۴۴۱ایتالیالوکس۸,۳۴۶۲%
۴۵۴۴فرانسهمحصولات مصرفی۷,۹۸۱۳%
۴۶۴۸ایالات متحده آمریکامحصولات مصرفی۷,۵۳۴۴%
۴۷۴۵ایالات متحده آمریکاخدمات کسب و کار۷,۴۸۱-۳%
۴۸۵۰اسپانیاپوشاک۷,۴۶۸۱۰%
۴۹۴۷آلمانمتنوع۷,۳۱۵۰%
۵۰۴۹ایالات متحده آمریکاخودرو۷,۱۹۵۳%
۵۱۵۲ایالات متحده آمریکامحصولات مصرفی۶,۹۱۹۶%
۵۲۵۷ایالات متحده آمریکاخدمات مالی۶,۹۱۱۸%
۵۳۵۵آلمانخودرو۶,۸۹۲۶%
۵۴۶۳کاناداالکترونیک۶,۷۶۲۳۲%
۵۵۵۴ایالات متحده آمریکارسانه۶,۷۱۹۳%
۵۶۵۳فرانسهخدمات مالی۶,۶۹۴۳%
۵۷۵۸سوئیسمحصولات مصرفی۶,۵۴۸۴%
۵۸۶۰فرانسهمحصولات مصرفی۶,۳۶۳۷%
۵۹۵۶ایالات متحده آمریکاالکترونیک۶,۱۰۹-۵%
۶۰۶۱ایالات متحده آمریکارستوران۵,۸۴۴۲%
۶۱N/Aایالات متحده آمریکانوشیدنی های غیر الکلی۵,۷۷۷۰%
۶۲۶۲آلمانکالاهای ورزشی۵,۴۹۵۲%
۶۳۶۵آلمانخودرو۵,۴۶۱۹%
۶۴۶۷ایالات متحده آمریکامحصولات مصرفی۵,۰۷۲۳%
۶۵۶۹کره جنوبیخودرو۵,۰۳۳۹%
۶۶۶۴ایالات متحده آمریکاخدمات اینترنتی۴,۹۵۸-۳%
۶۷۸۱آلمانخدمات مالی۴,۹۰۴۲۸%
۶۸N/Aاسپانیاخدمات مالی۴,۸۴۶۰%
۶۹۷۰فرانسهلوکس۴,۷۸۲۴%
۷۰۶۶ایالات متحده آمریکامتنوع۴,۷۰۴-۶%
۷۱۷۱ایالات متحده آمtd align=”center”ریکامحصولات مصرفی۴,۵۳۶۳%
۷۲۷۴آلمانخودرو۴,۴۰۴۴%
۷۳۷۵ژاپنالکترونیک۴,۳۵۱۳%
۷۴N/Aبریتانیاخدمات مالی۴,۲۱۸۰%
۷۵۸۰ایالات متحده آمریکامحصولات مصرفی۴,۱۵۵۸%
۷۶۷۶ایالات متحده آمریکالوکس۴,۱۲۷۳%
۷۷۷۷فرانسهلوکس۴,۰۵۲۲%
۷۸N/Aایالات متحده آمریکانوشیدنی های الکلی۴,۰۳۶۰%
۷۹۸۲فرانسهنوشیدنی های الکلی۴,۰۲۱۷%
۸۰N/Aسوئیسخدمات مالی۴,۰۱۰۰%
۸۱۹۲هلندانرژی۴,۰۰۳۲۴%
۸۲۹۴ایالات متحده آمریکاخدمات مالی۳,۹۹۸۲۶%
۸۳۷۹ایالات متحده آمریکارستوران۳,۹۷۳۲%
۸۴۷۸ایالات متحده آمریکاپوشاک۳,۹۶۱۱%
۸۵N/Aمکزیکنوشیدنی های الکلی۳,۸۴۷۰%
۸۶۷۲سوئیسخدمات مالی۳,۸۱۲-۱۳%
۸۷۸۶آلمانمحصولات مصرفی۳,۷۳۴۵%
۸۸۹۵ایالات متحده آمریکانرم افزار کامپیوتر۳,۶۲۶۱۵%
۸۹۸۴بریتانیانوشیدنی های الکلی۳,۶۲۴-۲%
۹۰N/Aایالات متحده آمریکامتنوع۳,۵۸۶۰%
۹۱۸۸ایتالیاخودرو۳,۵۶۲۱%
۹۲N/Aبریتانیانوشیدنی های الکلی۳,۵۵۷۰%
۹۳N/Aهلندنوشیدنی های الکلی۳,۵۱۶۰%
۹۴N/Aسوئیسخدمات مالی۳,۴۹۶۰%
۹۵۸۹ایتالیالوکس۳,۴۴۳۴%
۹۶۹۱فرانسهمحصولات مصرفی۳,۴۰۳۵%
۹۷۹۰ایالات متحده آمریکارستوران۳,۳۳۹۲%
۹۸۷۳ایالات متحده آمریکاخودرو۳,۲۸۱-۲۴%
۹۹۱۰۰ایالات متحده آمریکامحصولات مصرفی۳,۲۴۱۵%
۱۰۰۹۸بریتانیالوکس۳,۱۱۰۰%

شما هم نظرتان را بیان کنید:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. موارد الزامی با * نشانگذاری شده اند.

*

*