معرفی استارتاپ شما در زیست بوم کارآفرینی ایران

دوست استارتاپی عزیز،

پس از سال ها تجربه، تعامل و فعالیت در جامعه کارآفرینی ایران، خلاء بزرگی که مشاهده کردیم، عدم وجود یک زیست بوم کارآفرینی کامل است.

بنابراین تصمیم گرفتیم تا در قالب «یاری» بستری را فراهم نماییم تا همزمان با نهادسازی و تشکیل بازیگران جدید این حوزه، به حل مشکل تعامل ضعیف و ارتباط نامناسب کمک کنیم. امیدواریم به این ترتیب امکان دسترسی به حامیان و سرمایه گذاران را برای کارآفرینان از سراسر کشور تا جای امکان به صورت برابر، بوجود آوریم.

برای بهتر دیده شدن، لطفا به سایت دیگر ما به نام «یاری» بروید و  اطلاعات خود را ثبت نمایید. اطلاعات استارتاپ شما آنجا و همزمان در خوشفکری منتشر خواهد شد.

» ورود به سایت یاری

با تشکر

تیم خوشفکری