Buyout


خرید سهام یک شرکت است که در آن خریدار کنترل شرکت مورد نظر را بدست می آورد.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.